Društvo s ograničenom odgovornošću za vanjsku i unutarnju trgovinu
Automatski osigurači MCB B-karakteristika

6A- 7206.0000.3

10A -7210.0000.6

16A- 7216.0000.4

20A- 7220.0000.7

25A- 7225.0000.2

32A- 7232.0000.4

Šifra proizvoda:
Automatski osigurači C-karakteristika

6A- 7206.0100.4

10A- 7210.0100.7

16A- 7216.0100.5

20A- 7220.0100.8

25A- 7225.0100.3

32A- 7232.0100.5

Šifra proizvoda:
RCD-strujne zaštitne sklopke i modularna komponente

2-polna 16A/0,01A 7516.2601.2

2-polna 16A/0,03A 7516.2801.4

2-polna 25A/0,03A 7525.2801.2

2-polna 25A/0,3A 7525.2301.7

2-polna 40A/0,03A 7540.2801.9

2-polna 40A/0.3A 7540.2301.4

Šifra proizvoda:
RCD-strujne zaštitne sklopke i modularna komponente

4-polna 25A/0,5A 7525.4501.3

 4-polna 25A/0,3A 7525.4301.1

4-polna 25A/0,1A 7525.4101.9

4-polna 25A/0,03A 7525.4801.6

4-polna 40A/0,5A 7540.4501.0

4-polna 40A/0,3A 7540.4301.8

4polna 40A/0,03A 7540.4801.3

4-polna 63A/0,5A 7563.4501.1

4-polna 63A/0,3A 7563.4301.9

4-polna 63A/0,1A 7563.4101.7

4-polna 63A/0,03A 7563.4801.4

Šifra proizvoda:
automatski osigurači MCB 3-pol B i C karakteristike

3-polni 6A-7206.300.4

3-polni 10A-7210.300.7

3-polni 16A- 7212.3007.4

3-polni 20A-7220.3007.7

3-polni 25A-7225.3007.2

3-polni 32A-7232.3007.4

 

3-polni

Šifra proizvoda:
Sva prava pridržana. Enim d.o.o. 2023.
Broj posjeta: 1535